Rekrutacja

Rekrutacja

REKRUTACJA

Harmonogram terminów przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego

w Przedszkolu Publicznym Nr 7 TWP „Poziomka”

 

 

Czynności postepowania rekrutacyjnego 

I Termin postepowania rekrutacyjnego 

 

II Termin postepowania rekrutacyjnego – uzupełnienie 

 

 

Złożenie wniosku „Karty zgłoszenia

do przedszkola”  

Od 01.02.2018- do 15.04.2018r. 

16.04.2018-29.05.2018r.

Ogłoszenie o przyjęciu do przedszkola listy kandydatów 

07.05.2018r.

30.05.2018r.

Podpisanie umowy pomiędzy rodzicem/prawnym opiekunem a

przedszkolem. 

27.08-07.09.2018r. 

Podanie można pobrać w placówce lub strony
 

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej OR w Olsztynie

ul. Gałczyńskiego 21,
10-089 Olsztyn (oś. Mleczna),

tel. 89 527 93 27, 89 527 93 33,
e-mail: twp@twp.olsztyn.pl